• Aquest servei permetria unificar en una finestreta única tota la informació sobre les actuacions autonòmiques i municipals en matèria d’habitatge, així com oferir assessorament a persones en risc de desnonament i a persones amb dificultat per a emancipar-se.
  • Des de Xàtiva Unida, el regidor Hèctor Cuenca apunta que “ Ja és hora de deslligar les polítiques d’accés a l’habitatge dels serveis purament assistencials. L’ajuntament ha de treballar en una política general d’habitatge que beneficie a llogaters i persones que busquen casa, així com també als propietaris.»

Una de les conseqüències de la crisi derivada de la Covid-19 que ja està manifestant els seus efectes és l’agreujament del problemes d’accés a l’habitatge. A pesar de la davallada econòmica general el preu mitjà dels habitatges s’ha encarit durant la pandèmia, xifrant-se en una mitjana de 7 anys i mig de salari íntegre el cost d’un habitatge. Aquest problema s’agreuja en un moment en el que aquest dret, emparat per la constitució, es fa més necessari que mai per tal de protegir-se del contagi o de poder conviure en un espai digne durant els períodes de confinament.

En aquest sentit, Xàtiva Unida ha proposat la creació d’una Oficina Local d’Habitatge, una eina que serviria per a unificar en una finestreta única tota la informació sobre les actuacions i ajudes econòmiques sobre habitatge impulsades per la Generalitat i aquelles que puguera impulsar l’Ajuntament. En aquesta oficina es concentrarien els serveis ja existents, dependents actualment de Benestar Social, com puguen ser les ajudes d’emergència per a les persones en risc de desnonament, així com aquells que hauria d’impulsar l’ajuntament. Per a Xàtiva Unida els serveis mínims que hauria d’oferir aquesta oficina serien els següents:

  • Gestió de les ajudes d’emergència per a persones que no poden pagar el lloguer o estan en risc de desnonament, mediació entre propietaris i llogaters per tal d’evitar-lo, així com la recerca d’alternativa habitacional en cas de que aquest es produïsca.
  • Informació, assessorament i suport en la tramitació de les ajudes autonòmiques per a l’accés a l’habitatge jove i altres similars.
  • Informació sobre l’accés a l’habitatge de protecció oficial.
  • Informació, assessorament i suport en la tramitació de les ajudes autonòmiques per a rehabilitació d’habitatges, com per exemple l’ARRUR.

En aquest sentit, el regidor Hèctor Cuenca planteja que “ Ja és hora de deslligar les polítiques d’accés a l’habitatge dels serveis purament assistencials. L’ajuntament ha de treballar en una política general d’habitatge que beneficie a llogaters i persones que busquen casa, així com també als propietaris. Aquest ajuntament porta massa temps abstenint-se de realitzar polítiques d’habitatge i una mostra d’açò és que a l’avaluació del Pla Jove s’indica que solament s’han ates a 5 persones joves en relació amb les ajudes d’accés a l’habitatge, i això és perquè no s’informa amb suficient claredat qui pot acollir-se a elles.”

Add Your Comment