Miquel Lorente “El PSOE al·lega i s’accepta, la resta al·leguem i se’ns contesta que no podem fer-ho”

El grup municipal de Xàtiva Unida va presentar dues al·legacions que han estat rebutjades per considerar que els seus regidors i regidores no tenen legitimitat per poder aportar possibles millores en la forma del Pressupost Municipal. En canvi, l’al·legació presentada pel PSOE sí que ha estat admesa a tràmit i acceptada. Aquesta situació ha provocat una sensació “’d’incomprensió i perplexitat” entre l’oposició. De fet, tant els regidors i regidores amb delegació de govern com els que no tenen delegació compten amb la mateixa capacitat legal a l’hora d’al·legar, tanmateix això no ha estat respectat.

El portaveu municipal de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, ha assenyalat que “les opcions polítiques quan han al·legat en aquest Ajuntament han comptat amb la contestació positiva o negativa a les seues consideracions, però mai se’ns havia exclòs a l’hora de participar en aquest procés”. A més, allò més “incomprensible” és que mentre totes les al·legacions no són acceptades per provindre de grups polítics municipals, l’al·legació que presenta el grup polític municipal del PSOE no sols és admesa a tràmit, també és acceptada. Des de Xàtiva Unida asseguren que “PSOE-Cs estan aplicant fil per randa allò del govern d’una sola veu; primer suspenen unilateralment els pressupostos participatius sense avisar, després eviten per complet incorporar a la resta dels grups municipals en l’elaboració del pressupost i finalment se’ns exclou, sols als grups polítics de l’oposició, en el procés d’al·legar al pressupost municipal”.

Les al·legacions de Xàtiva Unida: Compliment sentència dipòsits de Sant Josep

El grup municipal de Xàtiva Unida segons indica la norma, en temps i forma, va presentar dues al·legacions encaminades a què l’equip de govern complisca els terminis establerts en la Llei a l’hora d’aprovar els pressupostos municipals, així com una segona al·legació perquè en el pressupost es guanye més concreció a l’hora de delimitar el termini d’execució de les inversions programades com ara el compliment de la sentència en la intervenció de les fuites en els dipòsits de San Josep. Per a Lorente “aquestes al·legacions podien ser acceptades o no mitjançant arguments jurídics, en canvi el que mai esperàvem és que se’ns haja negat la possibilitat d’al·legar de tant en tant hi ha sentències del Tribunal Constitucional que reconeixen eixe dret a tots els regidors i regidores que conforme una corporació municipal”.

Add Your Comment