• La problemàtica dels porcs senglars a Bixquert s’ha demostrat incontrolable a través de les batudes, que a més, generen problemes greus de perillositat i convivència donada la densitat d’habitatges. Segons Cuenca “Les batudes s’han demostrat ineficaces per al control de la població de senglars a zones com Bixquert. És hora de que apostem per altres sistemes que, al mateix temps que són més eficaços, són més ètics i eviten la mort dels animals.
  • La Generalitat posa al servei dels ajuntaments un sistema basat en caixes trampa, especialment dissenyat per a zones que, com a Bixquert, es desaconsella la pràctica de les batudes i amb el qual es podrien implementar altres accions com l’esterilització.

Xàtiva Unida ha plantejat la possibilitat de que l’Ajuntament de Xàtiva sol·licite a la Generalitat permís per a instal·lar caixes trampa a la zona de Bixquert per tal d’augmentar el control sobre la població de porcs senglars i evitar els desperfectes que ocasionen en propietats i terrenys agrícoles.

Aquest control, exercit tradicionalment a través de la realització de batudes, s’ha demostrat ineficaç, afegint-se als problemes ocasionats pels animals les molèsties ocasionades per les pròpies batudes, ja que Bixquert és una zona amb una elevada densitat d’habitatges i cada vegada amb més residents permanents.

El passat 11 de novembre la Direcció general de Medi Natural i Avaluació Ambiental enviava a l’Ajuntament de Xàtiva la comunicació de que podia acollir-se al sistema de caixes trampa per al control de la població de senglars, sense que conste que l’Ajuntament ho haja fet.

Amb aquest sistema, dissenyat especialment per a aquells espais on es desaconsella la pràctica de les batudes, i que en opinió de Xàtiva Unida es podria aplicar a Bixquert, es poden aplicar altres mètodes de control de la població de senglars, com l’esterilització, que eviten el sacrifici indiscriminat dels animals.

Una gestió integral de les zones naturals

Des de Xàtiva Unida plantegen que l’única manera de controlar eficaçment la població de senglars passa per una gestió integral de les zones naturals del terme municipal. Els estudis realitzats sobre aquesta problemàtica apunten a que la població de senglars es troba disparada per l’abundància d’aliment que poden trobar a les zones forestals en les que no es realitza cap acció de neteja forestal. En aquest sentit, una gestió integral d’aquestes zones no sols ajudaria a controlar la població de senglars, sinó que ajudaria a minimitzar el risc d’incendi en que actualment es troben grans zones del terme com per exemple la solana, en la qual s’ha sumat a les restes vegetals existents d’anteriors temporals la caiguda de pins produïda per els últims episodis de forts vents. Davant la pregunta sobre aquest tema de la regidora Cesca Chapí en el passat plenari l’equip de govern va respondre que s’havia notificat als propietaris de les parcel·les per a que realitzaren la neteja, però no consta que l’Ajuntament haja actuat subsidiàriament en cap d’elles i ni tan sols en les que depenen directament de l’Ajuntament.

Segons el regidor Hèctor Cuenca “Les batudes s’han demostrat ineficaces per al control de la població de senglars a zones com Bixquert. És hora de que apostem per altres sistemes que, al mateix temps que són més eficaços, són més ètics i eviten l’assassinat dels animals. Esperem que l’equip de govern tinga en compte aquesta possibilitat en la redacció del futur Pla de salut animal, de la mateixa manera que esperem que es recupere el conveni amb l’associació encarregada del control de les colònies felines.”

Add Your Comment