• El cost del Betlem a hores d’ara ascendeix a quasi 65.000€, encara que pot incrementar-se fins el final de l’exercici.
  • Des de la formació xativina asseguren que aquest exercici de transparència hauria de correspondre a l’equip de govern i consideren prioritari que la ciutadania conega en que s’utilitzen els seus diners. L’any passat ja es va sol·licitar a les regidories corresponents que publicaren aquestes dades però ni tan sols es van facilitar als grups municipals.

Xàtiva Unida ha fet públic el cost del betlem monumental de 2020 per tal d’informar a la ciutadania sobre la utilització dels recursos públics. A dia de hui, el cost del betlem ascendeix a 64.711,57€, desglossat en diverses actuacions, tal i com s’exposa a continuació:

  • Pagament de productivitats als treballadors municipals: 8107,97€
  • Compra d’àrids: 1633,50€
  • Compra de travesses de fusta: 2178,00€
  • Compra i lloguer de plantes: 5464,75€
  • Construcció de l’estructura: 18778,84€
  • Transport: 5985,81€
  • Muntatge i desmuntatge: 17499,64€
  • Rèpliques dels animals: 1450,00€
  • Seguretat: 3.613,06€

Aquestes dades s’han extret a través de les contractacions realitzades amb decrets d’alcaldia, però des de Xàtiva Unida adverteixen que encara podrien incrementar-se d’ací a que es tanque l’exercici econòmic 2020 amb la contractació de nous serveis o amb el pagament de factures per vies diferents als decrets.

A Xàtiva Unida consideren que aquesta informació s’hauria de fer pública per part de l’equip de govern, però han decidir publicar-la ja que l’actual equip de govern no ha establert els canals suficients per a que aquesta informació arribe a la ciutadania. Cal recordar que l’any passat Xàtiva unida ja va sol·licitar la publicació del cost desglossat del betlem de 2019 i aquestes dades no solament no es van fer públiques, sinó que ni tan sols es van facilitar als grups polítics de l’ajuntament.

Add Your Comment