Lorente “amb el suport de tots els grups polítics ens hem situat al costat de les reivindicacions de la Plataforma de les Pensions Públiques de Xàtiva-La Costera”.

Xàtiva Unida ha assumit i ha votat a favor de la proposta impulsada per la Plataforma per quantificar l’import total de les despeses impròpies que han estat “endossades” a la caixa de les pensions pels successius governs centrals del PSOE i PP.

En el plenari municipal celebrat el passat dissabte el grup municipal de Xàtiva Unida ha defensat que l’Ajuntament de Xàtiva sol·licite al govern d’Espanya una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. Aquesta proposta va comptar amb l’adhesió de totes les forces polítiques de la ciutat, fet que segons assenyalà, Miquel Lorente, portaveu municipal de Xàtiva Unida “ens aproxima com ajuntament a les reivindicacions de la societat civil què defensa allò que és de totes i tots”.

Debat sobre la sostenibilitat de les pensions públiques

Al llarg del debat es varen poder confrontar certs posicionaments sobre la sostenibilitat o no del sistema de pensions públiques. Per una banda, les opcions més conservadores es van situar en el discurs de la insostenibilitat del sistema públic de pensions i l’aposta per sistemes privats, tanmateix des de Xàtiva Unida es va defensar la total viabilitat del sistema públic de pensions mitjançant les aportacions de les cotitzacions socials i l’opció d’aplicar impostos addicionals a les grans fortunes i a les grans operacions comercials tal com ja s’està fent en països del nostre entorn.

Add Your Comment