Han passat quasi dos any de l’anunci de l’Ajuntament de Xàtiva de la posada en marxa del Punt de Trobada Familiar i encara no el tenim.

La signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Xàtiva i la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de la Infància i Adolescència habilità el Punt de Trobada Familiar a la ciutat, segons la regidora de Benestar Social, ens va assegurar que  estaria en funcionament a finals de 2019.

Xàtiva Unida proposà a l’equip de govern del PSOE i CS que es pose en marxa aquest Punt de Trobada per a l’execució dels règims de vistes determinades per resolució judicial o administrativa.

Tots som sabedors de l’increment progressiu dels trencaments familiars a la nostra societat i de les dificultats que per a molts genera el compliment del règim de visites, judicialment establert. És per això, i donada la situació de crisi de la COVID-19, que es fa necessari aquest servei i cal fer realitat el compromís que fa temps ( 22 de novembre 2017) es va anunciar): “ que tindríem un  Punt de Trobada Familiar a Xàtiva”. L’objectiu bàsic és garantir el dret fonamental dels xiquets i xiquetes de mantenir la relació amb els seus pares i mares i la resta de familiars, i establir els vincles necessaris per al seu bon desenrotllament físic, afectiu i emocional, sent sempre prioritat la seguretat i benestar del menor.

Eixos Punts de Trobada Familiar el que intenten és ser un recurs social, un espai físic idoni i neutral per a facilitar el compliment del règim de visites acordat en resolució judicial. Un espai on els òrgans judicials acorden que es realitze la trobada dels membres de la família, en situació de crisi o conflicte familiar, i on els professionals, que treballen allí, s’encarreguen al mateix temps de fer una intervenció temporal i objectiva de caràcter psicològic, educatiu i jurídic, amb la intenció de protegir l’interès de les criatures i salvaguardant la igualtat de les parts en conflicte.

 Des del grup municipal de Xàtiva Unida s’ha assenyalat que  “És un recurs gratuït que ha de posar-se en marxa en la nostra ciutat destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor”.

La regidora de Xàtiva Unida, Francesca Chapí, ha indicat que “sense el Punt de Trobada Familiar moltes famílies, molts xiquets i xiquetes, es queden sense poder gaudir del més important, l’estima i el contacte amb els seus pares i mares i amb els seus familiars dins un ambient de normalitat”.

Add Your Comment