• La formació xativina ha presentat a l’equip de govern una sèrie de propostes per a que s’apliquen bonificacions en el pagament dels impostos i taxes municipals tenint en compte la cura del medi ambient. Les propostes abarquen el pagament de l’aigua potable, les llicències d’obra o l’impost sobre els vehicles i els aparcaments.

• Segons el regidor Hèctor Cuenca “És incomprensible que a Xàtiva el PSPV-PSOE es pose de perfil davant les polítiques que estan portant a terme els seus companys als governs del Botànic i de l’estat espanyol i a molts ajuntaments valencians”.

Xàtiva Unida ha registrat una sèrie de propostes per tal de que els impostos i taxes municipals per a l’any 2021 incloguen una sèrie de mesures destinades a establir criteris verds en el seu cobrament. Aquestes propostes busquen que els ciutadans i ciutadanes que tinguen més cura amb el medi ambient vegen reduït l’import dels seus tributs, mentre que aquells que menys cura tinguen hagen d’aportar més.

Segons Xàtiva Unida, aquestes propostes busquen que la nostra ciutat s’adapte a la nova realitat i es pose al capdavant de les polítiques d’emergència climàtica. En paraules del regidor Hèctor Cuenca “És incomprensible que a Xàtiva el PSPV-PSOE es pose de perfil davant les polítiques que estan portant a terme els seus companys als governs del Botànic i de l’estat espanyol i a molts ajuntaments valencians. Més encara quan veiem que des de la Unió Europea les polítiques mediambientals estan siguent el criteri bàsic a l’hora de pensar les polítiques de regeneració econòmica davant la crisi de la Covid-19, com ha passat amb l’acord sobre el Fons de recuperació europea que ha negociat el president socialista Pedro Sánchez”.

La primera de les propostes fa referència a la taxa d’aigua potable, passant de l’actual diferenciació en dos trams, separats pel consum de 24 metres cúbics trimestrals a una tarifació en tres trams, separats pels consums de 36m3 i 75 m3 trimestrals. D’aquesta manera, una gran part de la població voria reduïda la seua taxa, mentre que els grans consums haurien d’aportar més recursos.

Una altra de les propostes fa referència a l’aplicació de bonificacions en l’impost de construccions per a aquelles obres que busquen millorar l’eficiència energètica dels habitatges, com per exemple la instal·lació d’elements aïllants, sistemes de calefacció eficients o sistemes d’autoproducció d’energia.

D’altra banda, també es proposa que els vehicles elèctrics i híbrids tinguen una bonificació en el pagament de les taxes i lloguers en els aparcaments públics de la ciutat.

Per últim, Xàtiva Unida ha proposat bonificar a les empreses locals que adopten mesures per a reduir les emissions contaminants, com l’autoproducció d’energia, l’establiment de plans de transport dels
treballadors i treballadores o la venda de productes sense envasar.

Xàtiva 24.07.2020

Add Your Comment