Davant la incertesa hem de treballar més si cap per donar seguretat a la ciutadania.

Xàtiva Unida pensa que l’educació presencial és imprescindible per pal·liar desigualtats i creguem que la institució municipal es molt necessària per aconseguir una tornada a les aules segura.

Sabedors que les competències en matèria d’educació són de la Generalitat pensem que des de l’Ajuntament es pot donar suport als centres educatius en diversos aspectes que sí són responsabilitat municipal:

  • En estes primeres setmanes reforç de personal per a gestionar les entrades i eixides als centres educatius (conserges) sobretot on tenen més d’una porta d’accés.
  • Presencia de policia municipal en l’horari d’entrada i eixida en tots els centres educatius tant de primària com de secundària.
  • Reforç de la neteja i desinfecció tant a l’interior com en els voltants dels centres.
  • Tal i com ha passat en altres poblacions creguem que seria important posar a disposició de les escoles i instituts espais municipals, tant interiors com exteriors, per als que necessiten ampliar les instal·lacions en un escenari de reducció de ratios. La idea de fons és posar a disposició els equipaments públics per a garantir la presencialitat.

Coneixem les peticions d’espais d’alguns centres educatius de la ciutat que aquesta setmana encara no s’havien resolt , i li demanem a l’actual equip de govern PSOECs més agilitat a l’hora d’abordar temes tan importants com aquest.

Amor Amorós: Des del municipalisme es poden buscar solucions que ajuden a no reduir les oportunitats d’aprenentatge dels nostres xiquets i xiquetes. Esta setmana hem escoltat a l’alcalde dir que anava a reunir-se amb els equips directius per a detectar les necessitats , pensem que es
tardíssim , les necessitats es tindrien que haver detectat al juny o juliol , i resolt a finals d’agost. A més una ciutat que s’ha declarat ciutat educadora deuria d’escoltar a tota la comunitat educativa i no sols als equips directius. Per suposat també pensem que l’alumnat te molt a dir , no podem deixar al consell de xiquets i xiquetes fora d’aquest debat.

Amb la mateixa actitud que Xàtiva Unida es va oferir el passat mes de març per sumar treball i propostes davant la crisi sanitària i econòmica, ens oferim per sumar-nos en les propostes tant del Consell Escolar Municipal com dels diferents centres educatius de la ciutat i treballar per una tornada a les aules segura.

Add Your Comment