Lorente “L’última ponència a Xàtiva es va fer efectiva l’any 2006 en un mercat immobiliari amb perspectives alcistes. Han passat més de deu anys d’aquella ponència sent aquest el termini màxim que marca la Llei”.

El grup municipal de Xàtiva Unida presentarà avui dimecres, un registre d’entrada perquè s’incorpore a l’expedient d’elaboració de les ordenances fiscals de 2021. Segons ha indicat el portaveu del grup Miquel Lorente “és urgent iniciar una nova valoració general de la Ponència dels valors cadastrals a Xàtiva que es va fer en 2005 amb efectes de 2006 en un mercat immobiliari alcista, fent d’allò més de deu anys sent aquest el termini màxim que marca la Llei”. Podem dir que les valoracions de 2005, encara que amb certes rectificacions parcials que s’han dut a terme, a hores d’ara són injustes. En aquest sentit, un clar exemple que tenim a Xàtiva és que el valor cadastral de la immensa majoria dels habitatges de la ciutat són molt superiors al 50% del valor real de mercat que actualment marca la Llei, per tant a l’hora d’aplicar l’Impost de Béns Immobles a cada unitat fiscal es produeix una injustícia i fins i tot podríem parlar d’una pressumpta il·legalitat.

La majoria dels xativins i xativines ara està patint la pujada de l’IBI aprovada per l’acció del PSOE i la complaença de Ciudadanos el passat mes de setembre

Ara farà quasi un any l’actual govern aprovà la pujada de l’IBI, d’una manera generalitzada, per a l’actual exercici 2020. Segons Xàtiva Unida “aquest augment respon a una estratègia electoralista, i no al bon estat de l’economia local tal com varen assenyalar des del govern municipal”.

Aplicació de l’IBI per usos per a que la càrrega del pes contributiu no recaiga en la majoria

Des de Xàtiva Unida donat que una nova valoració cadastral implica almenys un any sencer cal prendre mesures a curt termini, per aquest motiu s’insisteix una vegada més en aplicar un IBI per usos que afecte el 10% de les propietats amb major valor del municipì. D’aquesta manera es pot aconseguir un repartiment molt més just i equitatiu de la pressió fiscal en el municipi com ja ocorre en altres municipis com Alzira.

Xàtiva, 7 de juliol de 2020

Add Your Comment