Xàtiva Unida considera injust augmentar l’IBI al conjunt de la ciutadana

· Lorente (XUnida) proposa l’aplicació de l’Impost de Béns Immobles per usos per a que la càrrega del pes contributiu no recaiga en les butxaques de la majoria sinó sobre el 10% de les grans propietats de la ciutat.

· Augmentar d’una manera generalitzada l’IBI en el primer any de legislatura respon a una estratègia electoralista, i no “al bon estat de l’economia local” tal i com assenyalen des del govern municipal.

(Xàtiva 13.09.19)

El 20 de maig a petició d’alcaldia s’obria l’epedient per a l’elaboració de les ordenances fiscals de l’any 2020. En tot moment aquest expedient a demanat les aportacions de propostes als tècnics municipals però en cap moment el conjunt dels membres de la corporació han tingut l’oportunitat de formular propostes per millorar la fiscalitat xativina. El proper dissabte en el plenari es durà a terme la proposta d’aprovació inicial de les ordenances fiscals motiu pel qual des de Xàtiva Unida segons el seu propi portaveu, Miquel Lorente, es faran unes aportacions ben concretes i viables que hagueren pogut ser objecte de contrast i debat durant el procés de tramitació de l’expedient

La proposta de Xàtiva Unida en matèria d’IBI estriba en evitar l’augment líneal i injust que proposa el govern passant del tipus 0,57 al 0,59 per a totes les unitats fiscals. Per aconseguir un model més just es proposa mantindre el tipus del 0,57 per totes les unitats fiscals de Xàtiva, això sí exceptuant el 10% de les unitats residèncials amb major valor cadastral a les què s’aplicaria un tipus del 0,65. Pel que fa als propietaris amb més de 10 vivendes buides i fora del mercat immobiliari es planteja l’aplicació del tipus màxim de l’1,10 (situació que sol donar-se entre les entitats bancàries i altres). En quant a les unitats fiscals que són objectes d’usos comercials i industrials es proposa aplicar un tipus del 0,75 a totes aquelles que representen el 10% dels immobles amb major valor del terme municipal.

Finalment els units han reivindicat que és necessària la insistencia per aconseguir una actualització del cadastre de la ciutat, la qual es va realitzar en un moment d’anomalia en el mercat immobiliari com va ser l’any 2005 i que està perjudicant novament a les butxaques de la majoria.

Implementar impostos als vehicles de mobilitat personal (bicicletes elèctriques, monopatins…) va en contra de l’esperit del Pla de Mobilitat.

Segons Xàtiva Unida abans d’aplicar impostos a aquestos nous modes de mobilitat que ocupen menys espai en la via pública i resulten menys contaminants, caldria adaptar l’ordenança de mobilitat i clarificar l’esperit de la mateixa donat que cada vegada les accions del govern s’estan allunyant més del PMUS tot i que és d’obligat compliment.