• El llistat provisional publicat aquesta setmana obre un període de 15 dies per a entregar de manera obligatòria els comprovants de les despeses realitzades pels beneficiaris, mentre que les bases reguladores de les ajudes no establien aquesta obligació.

• En cas de que l’equip de govern confirme aquest requisit introduït a ultima hora, es corre el risc de que la gran majoria dels i les joves beneficiàries perden l’ajuda, ja que molts i moltes no han conservat aquestos justificants.

Xàtiva Unida ha demanat a l’equip de govern format pel PSPV-PSOE i Ciudadanos, i en concret a la regidora d’educació, Lena Baraza, que clarifiquen els requisits necessaris per tal de poder rebre les beques de transport del curs 2019-2020. Aquesta mateixa setmana es publicava el llistat provisional de persones beneficiàries d’aquestes ajudes, que inclou una clàusula que les obliga a justificar en que han gastat els diners concedits. No obstant això, en les bases reguladores d’aquestes beques no s’establia aquest requisit de manera obligatòria.

Davant aquesta disparitat de criteris, des de Xàtiva Unida apunten que de confirmar-se per part de l’equip de govern l’obligatorietat d’aportar justificants, moltes de les persones beneficiàries no podrien justificar la beca concedida, ja que al no estar obligades per les bases reguladores no haurien conservat els justificants de la despesa. Cal recordar que les beques de transport van ser una iniciativa impulsada per la regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós per tal de passar d’un sistema amb un nombre molt escàs d’usuaris a un sistema que beneficia a entre 100 i 200 estudiants cada any.

Segons el regidor Hèctor Cuenca “Les beques han de ser sistemes que faciliten l’accés a l’ensenyament superior a totes les persones independentment de la seua renda, i no han de tindre una contrapartida. Ningú esperaria que des del ministeri o la conselleria d’educació se li demanen els justificants del seu material escolar, de les fotocòpies o del bitllet de tren, tal i com pareix que volen fer el PSOE i C’s”. No obstant això, des de Xàtiva Unida s’espera que l’equip de govern recule en l’aplicació d’aquest requisit, ja que segons Cuenca “De confirmar-se aquest nou requisit no estaríem solament davant d’una possible irregularitat, sinó d’un gran error polític que hauria de donar lloc a l’assumpció de responsabilitats”.

Xàtiva 03.07.2020

Add Your Comment