Falta d’impuls polític del nou equip de govern

Amor Amorós denuncia la falta d’impuls polític en les sessions de les últimes juntes de govern i espera que després de l’estancament de l’estiu apareguen les línies de treball del nou equip de govern

· Xàtiva Unida lamenta que fins ara la participació en l’òrgan de govern més important de la ciutat siga sols un pur tràmit administratiu .

· El més destacable de la junta de govern de hui dilluns ha sigut donar compte d’una sentencia que obliga a l’Ajuntament de Xàtiva a pagar 257.833,30€ pels 2.656m2 de sòl ocupat per a la construcció de la ciutat de l’esport.

(Xàtiva 23.09.19)

En el primer punt de la junta de govern de hui s’ha acordat: quedar assabentats de la sentència que obliga a l’ajuntament a pagar 257.833’30€, reconèixer el dret a indemnització, ordenar a l’oficina pressupuestària l’habilitació de crèdit i notificar l’acord a l’interessat. Més de 250.000€ que no están contemplats en el pressupost d’enguany i que vindrà molt mal reflexar en el pressupost de 2020. Una sentència que era fácil preveure pel recorregut en els tribunals des de 2008 però que l’actual equip de govern no ha afrontat.

Amorós “Sabiem que les sentències anirien dictant-se i lamentem no tindre la previsió en els pressupostos actuals , proposem un estudi de les sentències que queden pendents perquè la ciutadania té dret a saber exactamente quans diners deguem, demanem un valent exercici de transparencia a l’actual govern d’una sola veu, a més d’estudiar possibles responsabilitats tant polítiques com tècniques, és molt important depurar responsabilitats”

De moment els punts que creen més controversia en les juntes de govern són les aprovacions de les relacións de factures. Aquesta vegada l’aprovació presentava un llistat d’11 factures reparades per la intervenció amb un total de 30.157€ que no s’ajusten a la legalitat.