💧 22 de març, Dia Mundial de l’Aigua 💧

Hui, en el dia mundial de l’aigua, a Xàtiva encara tenim molt a millorar en la gestió d’aquest servei públic.
A Xàtiva tenim la sort de disposar d’un subministrament assegurat i barat d’aigua, provinent del naixement de Bellús. No obstant això, poc més del 20% de tota l’aigua que s’extrau d’aquest aqüífer arriba a les nostres aixetes i la resta es perd pel camí a causa de la gran quantitat de fuites que te el canal de Bellús i la xarxa de distribució de la ciutat.

A continuació vos expliquem els principals punts rojos de la gestió de l’aigua a Xàtiva:

💦 El dipòsit del Bellveret te pèrdues d’aigua constants, que produeixen danys i molèsties en moltes cases i carrers del centre històric. L’ajuntament ha sigut condemnat judicialment a reparar-los, però a hores d’ara encara no s’ha iniciat l’obra.

🛠️ Quasi el 70% de la xarxa de distribució està formada per canonades de fibrociment (uralita), que suposen un risc per a la salut, i té entre 30 i 40 anys.

🚰 El disseminat del Carraixet, a pesar de ser una zona urbana, no compta amb proveïment d’aigua potable per part de l’Ajuntament i l’aigua del pou privat que l’abasteix està declarada com a no apta per al consum humà i no serveix per a beure, cuinar i ni tan sols dutxar-se.

⛲ La fuita d’aigua més gran detectada i no reparada a l’actualitat es troba a un aparcament subterrani prop de la font del Lleó, però té el seu origen prop de la Seu, més de 100 metres més amunt. Per aquesta fuita es perden més de 60.000 litres diaris.

Si voleu saber més podeu llegir l’auditoria realitzada per la Sindicatura de comptes sobre aquesta questió, amb dades facilitades pel propi Ajuntament de Xàtiva: https://www.sindicom.gva.es/auditoria-operativa-de-la-gestio-del-servei-de-proveiment-i-sanejament-de-laigua-als-municipis-de-la-comunitat-valenciana-exercicis-2015-2017

És urgent que actuem sobre aquest problema per evitar molèsties al veïnat, per millorar aquest servei públic i per evitar el malbaratament d’aquest recurs tan necessari.

Add Your Comment