Miquel Lorente: «Successius canvis en la superfície que s’ha de cedir a la Conselleria i l’absència d’una memòria econòmica sobre la inversió que ha de fer l’Ajuntament evidencien incerteses en un projecte de molta rellevància»

El grup municipal de Xàtiva Unida votà favorablement a la cessió de l’ espai de Santa Clara per a fer possible el Palau de Justícia a la ciutat de Xàtiva. Tanmateix, aquesta votació anà acompanyada d’importants reivindicacions a l’equip de govern del PSOE i Cs. De fet, el mateix portaveu de la formació, Miquel Lorente, assenyalà que «un projecte d’aquestes dimensions necessàriament ha d’implicar la inclusió de totes les forces polítiques de la ciutat, donat que supera l’actual legislatura i haurà de ser gestionat més enllà dels límits de l’actual període de govern».

Xàtiva ha passat d’aportar 1.881m2 de l’antic monestir de Santa Clara a 4.904m2

Per altra banda, també es subratllà la manca de planificació que ha imperat en tot allò que s’ha relacionat amb aquest projecte «successives ampliacions de la superfície del convent que s’ha de cedir a la Conselleria de Justícia, noves obligacions d’intervenció d’obra que hauran de recaure en l’ajuntament i l’absència d’una memòria econòmica que aproxime el cost de les obligacions adquirides pel consistori impliquen un munt d’incerteses i dubtes».

A més, des de Xàtiva Unida es va preguntar com pot arribar a afectar l’ampliació de la superfície sol·licitada per Conselleria de Justícia al projecte que s’està impulsant, en el mateix entorn conventual, per a la Fundació Raimon. Tenint com a resposta, novament, la falta de concreció.

Perplexitat per convocar un ple extraordinari a 10 dies hàbils del ple ordinari i sense cap termini administratiu que complir

Finalment, per a Xàtiva Unida «la convocatòria d’un ple extraordinari per aprovar la cessió de superfície en favor de la Conselleria a escassos dies de la convocatòria d’un ple ordinari és difícil d’entendre donat que no existeix cap termini oficial que s’haja de complir i justifique la convocatòria extraordinària». En aquest sentit, cal recordar que aquesta convocatòria extraordinària ha suposat una despesa, aproximada de 5000 euros, que s’hagués pogut estalviar.

Add Your Comment