Xàtiva Unida considera que “d’aquesta manera s’hagueren evitat les distraccions que han desembocat en continues perdudes d’ajudes per a la ciutat”

En desembre de 2019 es va acordar per part del ple municipal que en el termini màxim de sis mesos, a partir de l’aprovació de la moció, l’Ajuntament de Xàtiva havia d’elaborar un pla estratègic per a l’obtenció de subvencions que ha de sol·licitar i gestionar. Proposat pel grup municipal de Xàtiva Unida, el pla “tractava de posar coherència amb els objectius que estableixen les diferents regidories, així com els mateixos recursos disponibles per a fer la gestió. Dit d’una altra manera, Xàtiva Unida amb aquella proposta volia “que no es perden més subvencions”. Tanmateix, un any després de la seua aprovació aquest Pla encara no s’ha elaborat i la perduda de subvencions continua.

Xàtiva perd una nova subvenció

La quantitat sol·licitada era de 89.000€ i la documentació es va presentar fora de termini.

El passat mes de setembre el govern municipal format per PSOE i Cs varen sol·licitar una ajuda a la Conselleria d’agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica per renovar la il·luminació en la carretera CV 41 d’accés a l’Hospital Lluís Alcanyís i en la Torre d’en Lloris, Anahuir i Sorió per un import de 88.733,98 €. Segons el portaveu municipal de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, “el passat divendres en el Diari Oficial de la Generalitat es publicava que Xàtiva quedava fora d’aquestes ajudes perquè s’havia presentat la sol·licitud fora de termini”. Tanmateix, aquest fet, malauradament, ja no és motiu de sorpresa donat que estan sent moltes les ajudes que s’estan perdent en els últims mesos; com ara les ajudes per la creació de Tallers d’Ocupació, Canvi Climàtic, ajudes per a la Memòria Històrica…

Xàtiva Unida insistirà perquè es realitze el pla estratègic per a l’obtenció de subvencions aprovat. Aquesta planificació “ajudarà a evitar els actuals casos de renúncia o reintegrament de subvencions, uns dels problemes amb què compta actualment  l’Ajuntament de Xàtiva”.

Add Your Comment