La situació de confinament produïda arrel de la Covid-19 ha produït que molta gent no haja pogut tindre cura de la seua segona residència a Bixquert i la resta de disseminats de la ciutat. A més, la temporada de cremes, que ja ha finalitzat, ha coincidit amb el confinament, de manera que residents i persones amb segones residències en aquestes zones no han pogut desfer-se d’aquestes restes o han hagut de llençar-les als contenidors de fem ordinari.


Per tal de solucionar aquesta problemàtica, des de Xàtiva Unida es proposa que l’ajuntament assumeixca la creació d’un servei de triturada de les restes de poda, be a través del préstec de trituradores domèstiques als residents, tal i com va començar a fer Ontinyent el passat mes de gener, o be a través de l’establiment de punts d’entrega i trituració de poda en espais rotatius als disseminats.

Major control dels abocaments

Així mateix, des de Xàtiva Unida també es demana a l’equip de govern que s’augmente el control dels abocaments irregulars, tan a les ubicacions de contenidors de residus domèstics als disseminats com en aquelles zones on es produeixen abocaments periòdics d’enderrocs. Cal recordar que el passat mes de febrer Xàtiva Unida ja va denunciar l’existència d’alguns abocadors d’escombraries, que encara no han sigut retirats a data de hui, com per exemple els situats prop de l’antiga fàbrica de Gregorio Molina.

Add Your Comment