Miquel Lorente

Regidor a l'ajuntament de Xàtiva pel grup Xàtiva UNIDA

Amor Amorós

Regidora a l'ajuntament de Xàtiva pel grup Xàtiva UNIDA

Alfred Boluda Perucho

Regidor a l'ajuntament de Xàtiva pel grup Xàtiva UNIDA

Cesca Chapí Albero

Regidora a l'ajuntament de Xàtiva pel grup Xàtiva UNIDA

Hèctor Cuenca Martínez

Regidor a l'ajuntament de Xàtiva pel grup Xàtiva UNIDA