Cesca Chapí Albero

Regidora a l'ajuntament de Xàtiva pel grup Xàtiva UNIDA

Regidora a l’ajuntament de Xàtiva pel grup Xàtiva UNIDA